O nás Technická správa budov Elektroinštalácie DDD Referencie Kontakt

DDD (Dezinfekcia, Dezinsekcia, Deratizácia)

Dezinfekcia je ničenie, likvidovanie choroboplodných zárodkov, mikroorganizmov a ochrana pred ich šírením. Dezinfekcia sa robí na celkovo mechanicky očistený povrch. Na procese sa podieľajú dezinfekčné prostriedky, ktoré sa medzi sebou líšia stupňom účinnosti, podľa jednotlivých skupín mikróbov a parazitov.

Dezinsekcia je proces ničenia a likvidácie škodlivého hmyzu. Dezinsekcia sa robí na celkovo, mechanický očistený povrch. Vykonávaný zásah sa uskutočňuje formou postreku, pasty, nástrah alebo plynu. Pri represívnom zásahu je nutné postrek po 6-týždňoch ( po uplynutí inkubačnej doby ) zopakovať.

Deratizácia je ničenie a likvidácia škodcov. Pri deratizácii sa rozmiestňujú nástrahy a pasce na vhodné miesta v blízkosti dier, úkrytov a komunikačných ciest hlodavcov. Pasce a nástrahy sa umiestňujú hlavne popri stenách a potrubiach tak, aby nebolo ohrozené ľudské zdravie.

V ochrannej dezinfekcií, dezinsekcií a deratizácií zabezpečujeme:
- Vykonanie DDD prác (dezinfekcia, deratizácia, dezinsekcia) prípravkami registrovanými a povolenými MZ SR, podľa pracovného poriadku.
- Vykonávanie DDD prác pracovníkmi odborne spôsobilými pre tento druh práce.
- Časový a vecný harmonogram prác, ako aj určenie a prípravu percentuálnych roztokov a prípravkov pred zahájením práce.
- Oznámenie o asanácií príslušnému RÚVZ, v zmysle platných predpisov.
- Obhliadku terénu a určenie škodcu, druh znečistenia a rozsah výskytu.
- Označenie znečistených priestorov potrebných pre vykonanie asanácie.